Cirurgia de la Obesitat Girona Cirugia de la Obesitat Girona

Cirurgia de l’Obesitat | Bariàtrica

La cirurgia de l’obesitat o cirurgia bariàtrica és el conjunt de tècniques quirúrgiques el principal objectiu de les quals és alterar significativament l’anatomia gastrointestinal per reduir la ingesta i l’absorció d’aliments.

La cirurgia de l’obesitat està considerada actualment com la millor opció per a assolit un pes recomanable i contribuir a mantenir-lo en pacients amb obesitat mòrbida i supermòrbida.
El grau d’obesitat es defineix per l’índex de massa corporal (IMC) que es calcula segons el pes i l’alçada del pacient. Segons aquest IMC podem diferenciar diferents graus d’obesitat.

Cirurgia de l’Obesitat

Bariàtrica

La cirurgia de l’obesitat o cirurgia bariàtrica és el conjunt de tècniques quirúrgiques el principal objectiu de les quals és alterar significativament l’anatomia gastrointestinal per reduir la ingesta i l’absorció d’aliments.

La cirurgia de l’obesitat està considerada actualment com la millor opció per a assolit un pes recomanable i contribuir a mantenir-lo en pacients amb obesitat mòrbida i supermòrbida.
El grau d’obesitat es defineix per l’índex de massa corporal (IMC) que es calcula segons el pes i l’alçada del pacient. Segons aquest IMC podem diferenciar diferents graus d’obesitat.

Calcula el teu IMC

Depenent del grau d’obesitat i de les característiques de cada pacient escollim la tècnica més adient per a la pèrdua de pes i el manteniment d’aquesta pèrdua.

Depenent del grau d’obesitat i de les característiques de cada pacient escollim la tècnica més adient per a la pèrdua de pes i el manteniment d’aquesta pèrdua.

La cirurgia de l’obesitat basa la seva efectivitat en dos pilars: la restricció alimentària i la malabsorció.

 • Restricció alimentària – disminuir el volum de l’estómac i així reduir la capacitat d’ingesta.
 • Malabsorció – disminuir la capacitat d’absorció del budell prim aïllant un tram de budell on no és efectiva la absorció d’aliments.

Aconseguim aquesta restricció quan transformem un estómac de gran mida en un tub o bé quan el convertim en un petit reservori.
Aconseguim aquesta malabsorció quan escurcem la superfície d’absorció del budell prim.

A partir d’aquests dos pilars d’actuació disposem de dos tipus de tècniques en cirurgia de l’obesitat :

 • les tècniques restrictives
 • les tècniques mixtes (restrictives i malabsortives)

Tècniques restrictives

GASTRECTOMIA VERTICAL
(Sleeve gàstric, tubular gàstric)
 • Actualment és la tècnica restrictiva més indicada en cirurgia de l’obesitat.
 • Es realitza per via laparoscòpica i sota anestèsia general.
 • Consisteix en seccionar part de l’estómac de manera que s’obté un estómac tubular.
 • S’aconsegueix reduir la capacitat de l’estómac, augmentar la sensació de plenitud i també disminuir la secreció de grelina, una hormona que regula la sensació de gana.
 • És una tècnica irreversible, sense alteracions importants en l’absorció de vitamines.
 • El resultat és depenent del canvi d’hàbits en l’alimentació
 • En general indicada en pacients amb obesitat grau II i en grau I amb patologies associades.
Cirurgia de la Obesitat Girona Cirugia de la Obesitat Girona

Tècniques mixtes

BYPASS GÀSTRIC
 • Es la tècnica quirúrgica més utilitzada en el tractament de l’obesitat mòrbida (grau III).
 • Es realitza per via laparoscòpica i sota anestesia general.
 • La intervenció es divideix en dues parts:
  1. Confecció d’un petit reservori gàstric
  2. Confecció d’un bypass amb el budell prim en foma de Y (Y de Roux)
 • Amb això aconseguim disminuir la quantitat d’ingesta com en una tècnica restrictiva i alhora reduir la superfície d’absorció intestinal, de manera que no aprofitem tot el menjar.
 • Molt eficaç en el control d’algunes patologies que s’associen a la obesitat, principalment la diabetis, però també la hipertensió i els trastorns del colesterol i triglicèrids.
 • Més efectiva que les tècniques restrictives en la pèrdua de pes i en l’estabilitat del pes a llarg plaç.
Cirurgia de la Obesitat Girona Cirugia de la Obesitat Girona
SADI-s
 • És la tècnica malabsortiva més utilitzada en l’actualitat
 • Es realitza per via laparoscòpica i sota anestèsia general
 • La intervenció també consta de dues parts:
  1. Confecció d’una gastrectomia vertical
  2. Secció del duodè a la sortida de l’estómac i bypass de budell prim a 3 metres de la vàlvula ileocecal (on finalitza el budell prim).
 • S’aconsegueix reduir la quantitat d’ingesta i també la superfície d’absorció en major grau que en el bypass gàstric.
 • Molt eficaç en el control del pes i de les malalties associades a la obesitat.
 • Altera l’absorció de vitamines, ferro, B12, calci i magnesi. Cal un seguiment i la seva suplementació.
 • Indicada en pacients amb obesitat grau IV o superior.
Cirurgia de la Obesitat Girona Cirugia de la Obesitat Girona

Requisits per sotmetre’s
a una cirurgia de la obesitat

Requisits
per sotmetre’s
a una cirurgia
de la obesitat

Índex de massa corporal (IMC):

L’IMC és una mesura que relaciona el pes i l’altura d’una persona. És un factor important per a determinar l’elegibilitat per a la cirurgia de l’obesitat.
En general, es considera que les persones amb un IMC de 35 o més són candidates a la cirurgia. Aquelles amb un IMC de 30-35 i malalties relacionades amb l’obesitat, com la diabetis tipus 2 o la malaltia cardíaca, també poden ser considerades.

Pèrdua de pes prèvia

En alguns casos es pot requerir que els candidats hagin intentat prèviament perdre pes a través de canvis en l’estil de vida, com la dieta i l’exercici, sense haver aconseguit resultats sostinguts a llarg termini.

Avaluació mèdica

Abans de la cirurgia, es realitzarà una avaluació exhaustiva de la salut. Això pot incloure anàlisis de sang, proves d’imatge, avaluació cardiopulmonar i avaluació d’altres malalties cròniques o condicions mèdiques preexistents.

Compromís amb el canvi d’estil de vida

La cirurgia de l’obesitat no és una solució màgica per a perdre pes. Requereix un compromís per a tota la vida amb canvis en l’estil de vida, com seguir una dieta equilibrada, mantenir una activitat física regular i fer un seguiment mèdic periòdic.
Els candidats han d’estar disposats a fer aquests canvis i entendre les implicacions a llarg termini de la cirurgia.

Possibles riscos i complicacions
associats amb la cirurgia de l’obesitat

Possibles riscos
i complicacions
associats
amb la cirurgia
de l’obesitat

Encara que la cirurgia de l’obesitat pot ser efectiva i segura en la majoria dels casos, com qualsevol procediment quirúrgic, existeixen possibles riscos i complicacions associats. És important tenir en compte aquests aspectes abans de prendre una decisió sobre la cirurgia. Alguns dels riscos i complicacions possibles inclouen:

Infecció

Existeix un risc d’infecció en el lloc quirúrgic o en el sistema respiratori o urinari. Es prenen mesures per a prevenir infeccions, però encara poden ocórrer en alguns casos.

Sagnat

Durant i després de la cirurgia, existeix la possibilitat de sagnat. Si bé els cirurgians prenen mesures per a controlar el sagnat, a vegades pot ser necessari realitzar transfusions sanguínies o procediments addicionals per aturar el sagnat.

Coàguls sanguinis

La cirurgia de l’obesitat pot augmentar el risc de desenvolupar coàguls sanguinis a les cames (trombosi venosa profunda) o als pulmons (tromboembolisme pulmonar). Es poden utilitzar mesures preventives com  mitges de compressió i medicaments anticoagulants per a reduir aquest risc.

Fuites

Després de la cirurgia, pot produir-se un defecte de cicatrització en les sutures que uneixen l’estómac o els intestins. Això pot arribar a requerir una nova intervenció quirúrgica per a corregir-ho.

Obstrucció intestinal

En alguns casos, pot produir-se una obstrucció o bloqueig en l’intestí degut a la cicatrització o a la formació d’adherències. Això pot requerir un procediment addicional per a corregir-ho.

Hèrnies

Existeix el risc de desenvolupar hèrnies en el lloc de les incisions o internes.

Deficiències nutricionals

Després de la cirurgia de l’obesitat, especialment amb procediments de derivació intestinal, pot haver-hi una reducció en l’absorció de nutrients importants, com a vitamines i minerals. Es poden requerir suplements nutricionals a llarg termini per a prevenir deficiències.

Canvis en la digestió i tolerància alimentària

Algunes persones poden experimentar canvis en la forma en què digereixen els aliments o en la seva tolerància a uns certs aliments després de la cirurgia. Això pot portar a símptomes com a nàusees, vòmits, diarrea o intolerància a uns certs aliments.

És fonamental discutir i comprendre completament els riscos i complicacions potencials amb el teu equip mèdic abans de sotmetre’t a la cirurgia de l’obesitat. Ells podran proporcionar-te informació més detallada i avaluar el teu cas específic per a determinar si els beneficis superen els riscos en la teva situació particular