Cirurgia de la Obesitat Girona Cirugia de la Obesitat Girona

Obesitat

L’obesitat és una malaltia crònica caracteritzada per l’excés de greix corporal, que pot tenir greus implicacions per a la salut. Es considera una epidèmia mundial, ja que afecta un gran nombre de persones a tot el món.

Prevalença de l’obesitat:

Segons dades de l’ESCA 2020  (Enquesta de Salut de Catalunya) la meitat de la població entre els 18 i 74 anys té excés de pes (sobrepès o obesitat). El 33,7% té sobrepès (42% els homes i 25,2% les dones) i el 17% obesitat (sense diferències entre homes i dones)
La prevalença de l’obesitat ha augmentat de manera alarmant en les últimes dècades. En alguns països, més del 30% de la població adulta es considera obesa.

Impacte econòmic i social:

L’obesitat té un impacte significatiu en els sistemes d’atenció mèdica i en l’economia en general. S’associa amb una major despesa en atenció mèdica, pèrdua de productivitat laboral i costos relacionats amb el tractament de malalties associades.
A més, l’obesitat pot afectar la qualitat de vida i la capacitat d’una persona per a participar plenament en la societat.

Què és i quines implicacions té per a la salut?

L’obesitat es produeix quan l’equilibri entre la ingesta de calories i la despesa d’energia es veu alterat, la qual cosa resulta en un augment de pes. Els factors que contribueixen a l’obesitat són diversos i inclouen una combinació de factors genètics, ambientals, conductuals i metabòlics.

Les implicacions per a la salut de l’obesitat són significatives i poden afectar a gairebé tots els sistemes del cos. Algunes de les condicions associades amb l’obesitat inclouen:

Malalties cardiovasculars

L’obesitat augmenta el risc de desenvolupar malalties de les artèria i del cor, com la hipertensió arterial, la malaltia coronària, la insuficiència cardíaca i l’accident cerebrovascular.

Diabetis tipus 2

Existeix una estreta relació entre l’obesitat i el desenvolupament de resistència a la insulina que comporta una diabetis tipus 2. L’excés de greix abdominal és especialment perjudicial en aquest sentit.

Trastorns respiratoris

L’obesitat s’associa amb una major incidència de trastorns respiratoris, com l’apnea del son, que provoca interrupcions en la respiració durant el son i una alteració en els nivells d’oxigen en sang.

Problemes musculoesquelètics

L’excés de pes pot exercir una pressió addicional sobre les articulacions i els ossos, la qual cosa augmenta el risc de desenvolupar malalties articulars, com l’artrosi, i pot derivar en problemes de mobilitat greus amb necessitat de cirurgies amb pròtesis.

Càncer

L’obesitat s’ha relacionat amb un major risc de desenvolupar diversos tipus de càncer com el càncer de mama, còlon, ronyó i pàncrees, entre d’altres.

Malalties hepàtiques

L’obesitat pot provocar malalties del fetge, com l’esteatosi hepàtica no alcohòlica (fetge gras) que pot derivar en cirrosi.

Problemes psicològics i socials

L’obesitat pot tenir un impacte significatiu en la salut mental i pot contribuir a problemes com la depressió, l’ansietat i la baixa autoestima. A més, les persones obeses poden patir estigmatització i discriminació social.

Prevenció i tractament:

L’obesitat és un problema de salut global que té un impacte significatiu en la salut de les persones i en la societat en general.

La prevenció i el tractament de l’obesitat són fonamentals per a reduir el seu impacte en la salut. Això implica promoure hàbits de vida saludables, com una dieta equilibrada i activitat física regular, des d’edats primerenques.